Valgmøte for innskytere 2018

Publisert: 02/02/2018

Velkommen til valg av innskytere til Cultura Sparebanks forstanderskap, torsdag 22. februar kl 17.00 i bankens lokaler i Oslo.

For å kunne avgi stemme i forbindelse med innskytervalget må man være kunde i banken. I tillegg må man være påmeldt til valget innen onsdag 21. februar 2018 kl 15.00.

Dersom man selv er stemmeberettiget kan man også møte på vegne av en annen stemmeberettiget, men det skal da foreligge fullmakt. Denne må medbringes i stemmelokalet. Vennligst ta med gyldig legitimasjon.

Bankens valgkomité innstiller på forslag til kandidater. Stemmeberettigede innskytere har hatt mulighet til å fremme forslag på kandidater etter annonse i bankens kundeblad Pengevirke. Valgkomiteens innstilling til nytt varamedlem er Idun Kristine Bjerkvik Leinaas.

Tid: torsdag 22. februar kl 17:00 (enkel servering)

Sted: Cultura Banks, Holbergs gate 1, Oslo (se kart)

Se brev med innkalling (pdf)

Godt valg!


Ja, jeg ønsker å delta på valgmøtet.
Fyll inn ditt fulle navn og fødselsdato (6 siffer):