Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Publisert: 07/02/2018

Velkommen til valg av representanter fra egenkapitalbeviseiere til Cultura Sparebanks forstanderskap, torsdag 22. februar kl 16:30 i bankens lokaler i Oslo.

For å kunne avgi stemme i forbindelse med valget må man være registrert i VPS som eier av egenkapitalbevis. I tillegg må man være påmeldt til valget innen onsdag den 21. februar 2018 kl. 15. 

Man kan også møte vegne av andre stemmeberettigede, men det skal da foreligge fullmakt(er). Fullmakten(e) må medbringes stemmelokalet eller sendes banken. Hvis du ønsker å sende inn flere fullmakter via denne nettsiden kan du sende inn skjemaet flere ganger.

Ved årets valg står medlem Åsa Jeppsson og varamedlem Morten Ingvaldsen på valg. I tillegg skal et nytt medlem velges. Valgkomiteens innstilling er at Åsa Jeppsson og Morten Ingvaldsen gjenvelges som medlem respektive varamedlem. Som nytt medlem foreslås Anne-Kristin Løes, som har vært varamedlem for innskyternes representanter.

Tid: torsdag 22. februar kl 16:30 (enkel servering)

Sted: Cultura Banks, Holbergs gate 1, Oslo (se kart)

Godt valg!


Det kan avgis stemme på vegne av fysisk person eller på vegne av juridisk person. Stemmeberettiget på vegne av juridisk person er signaturberettiget, daglig leder eller i henhold til skriftlig fullmakt avgitt av disse.

Ja, jeg ønsker å delta i valget og jeg:


møter personliggir fullmakthar med fullmakt
Fyll inn ditt fulle navn og fødselsdato (6 siffer):

Dersom du møter på vegne av andre til valget, vennligst fyll ut fullt navn/firmanavn og fødselsdato (6 siffer) /organisasjonsnummer til den du møter på vegne av. Hvis du representerer flere, kan du sende inn dette nettskjemaet flere ganger.

Fullmaktskjema kan skrives ut, signeres og scannes/fotograferes og lastes opp her Du kan også medbringe fullmakten på møtet.

Maks størrelse på vedlegg er 20MB. Godkjente filtyper er pdf, jpg, png, Word og Excel.