Ikon med penn og et ark med skrift

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere 2019

Publisert: 18/02/2019

Velkommen til valg av representanter fra egenkapitalbeviseiere til Cultura Sparebanks forstanderskap, tirsdag 5. mars kl 17:30  i bankens lokaler i Oslo.

For å kunne avgi stemme i forbindelse med valget må man være registrert i VPS som eier av egenkapitalbevis. I tillegg må man være påmeldt til valget innen tirsdag den 26. februar 2019 kl. 15.

Ved årets valg står medlem Anne- Kristin Løes på valg. Valgkomiteens innstilling er at Anne- Kristin Løes gjenvelges som medlem.

Kan du ikke delta? Gi fullmakt isteden!

Hvis du ikke kan delta kan du få noen andre til å representere deg i valget (for eksempel valgkomiteens leder). Du kan også møte på vegne av andre stemmeberettigede, og medbringe fullmaktsskjema(er). Fullmakten(e) må medbringes stemmelokalet eller sendes banken (via skjema under).

Tid: tirsdag 5. mars kl 17.00

Sted: Cultura Banks, Holbergs gate 1, Oslo (se kart)

Godt valg!

 


Det kan avgis stemme på vegne av fysisk person eller på vegne av juridisk person. Stemmeberettiget på vegne av juridisk person er signaturberettiget, daglig leder eller i henhold til skriftlig fullmakt avgitt av disse.

Ja, jeg ønsker å delta i valget og jeg:


møter personliggir fullmakthar med fullmakt
Fyll inn ditt fulle navn og fødselsdato (6 siffer):

Dersom du møter på vegne av andre til valget, vennligst fyll ut fullt navn/firmanavn og fødselsdato (6 siffer) /organisasjonsnummer til den du møter på vegne av. Hvis du representerer flere, kan du sende inn dette nettskjemaet flere ganger.

Fullmaktskjema kan skrives ut, signeres og scannes/fotograferes og lastes opp her Du kan også medbringe fullmakten på møtet.

Maks størrelse på vedlegg er 20MB. Godkjente filtyper er pdf, jpg, png, Word og Excel.