Ikon med penn og et ark med skrift

Valgmøte for innskytere 2019

Publisert: 18/02/2019

Velkommen til valg av innskytere til Cultura Sparebanks forstanderskap, tirsdag 5. mars kl 17.00 i bankens lokaler i Oslo.

For å kunne avgi stemme i forbindelse med innskytervalget må man være kunde i banken. I tillegg må man være påmeldt til valget innen fredag 1. mars 2019 kl 15.00.

Vennligst ta med gyldig legitimasjon.

Bankens valgkomité innstiller på forslag til kandidater. Stemmeberettigede innskytere har hatt mulighet til å fremme forslag på kandidater etter annonse i bankens kundeblad Pengevirke. Valgkomiteens innstilling er gjenvalg av Ove Jakobsen.

Tid: tirsdag 5. mars kl 17.00

Sted: Cultura Banks, Holbergs gate 1, Oslo (se kart)

Godt valg!


Det kan avgis stemme på vegne av fysisk person eller på vegne av juridisk person. Stemmeberettiget på vegne av juridisk person er signaturberettiget, daglig leder eller i henhold til skriftlig fullmakt avgitt av disse.

Ja, jeg ønsker å delta på valgmøtet.


Fyll inn ditt fulle navn og fødselsdato (6 siffer):