Kristine Falkgård – ny daglig leder i Cultura Bank

Publisert: 10/03/2021

Kristine Falkgård (53) er ansatt som ny daglig leder for Cultura Bank og tiltrer 6. april. Hennes tidligere yrkeserfaring og ulike verv viser et sterkt og bredt engasjement for bærekraft og miljø kombinert med evnen til å oppnå gode resultater.

Hun har i den senere tid i tillegg til styreverv vært tilknyttet stiftelsen Terravera, som utvikler en open source plattform for måling av bærekraft, basert på FNs bærekraftsmål.

Kristine Falkgård har tidligere vært administrerende direktør for Kommunalbanken AS, som under hennes ledelse utviklet seg til en av de ledende norske finansinstitusjonene innen bærekraft og grønn finans. Før hun ble leder for Kommunalbanken AS ledet hun avdeling for markedsoperasjoner og analyse i Norges Bank.

Hun har bred erfaring fra internasjonalt samarbeid, blant annet som visepresident i European Association of Public Banks.

-Jeg er veldig glad over å ha fått denne muligheten, sier Kristine Falkgård. -Det er en stor ære å overta roret i en bank som betyr så mye for mange mennesker, som ikke bare gir gode banktjenester, men så sterkt bidrar til å realisere bærekraftige samfunnstjenlige prosjekter og gi gode liv.

Cultura Bank er fremtidens bank. Det Cultura Bank har utviklet over mange år – at penger har en sosial- og miljømessig dimensjon og at virksomheter har et ansvar overfor samfunnet de er en del av – er i ferd med å bre om seg. Det gir Cultura Bank store oppgaver, og jeg gleder meg til å bidra til utviklingen sammen med det dyktige laget som utgjør Cultura Bank.

Styreleder Maria Bjune

-Vi er svært fornøyde med ansettelsen av Kristine Falkgård som daglig leder og gleder oss til å utvikle banken videre sammen med henne og i tråd med formålet om etisk bankvirksomhet, sier styreleder Maria Bjune. -Kristine Falkgård har en solid bakgrunn med sin brede bankerfaring og genuine interesse for å utvikle mer bærekraft, i ordets rette tredelte betydning. Cultura Bank ble etablert for snart 25 år siden nettopp for å være et etisk alternativ. Cultura Bank har vært på topp i Etisk Bankguide siden oppstart, og er som den eneste bank i Norge medlem av det internasjonale nettverket Global Alliance for Banking on Values.

Avtroppende banksjef Kjell Fredrik Løvold

Nåværende daglig leder Kjell Fredrik Løvold har arbeidet i Cultura Bank i 13 år og bidratt sterkt i å løfte banken dit den er i dag. Han nærmer seg pensjonsalder og ønsker å gå over i en annen rolle. Løvold fortsetter som spesialrådgiver i banken.

-Jeg har vært så heldig i noen år å få vie min arbeidsinnsats til en krevende, interessant og givende oppgave som daglig leder for Cultura Bank, sier Kjell Fredrik Løvold. -Jeg har kunnet støtte meg til de ansattes, tillitsvalgtes, kunders og kapitaleieres store og engasjerte innsats. Alle disse menneskenes sterke engasjement springer ut av et ønske om å bidra til å integrere sosial og miljømessig bærekraft direkte i forretningsmessig sparebankvirksomhet. Det er virkelig spesielt og bemerkelsesverdig. Jeg gleder meg stort over å kunne ønske en så ressurssterk etterfølger som Kristine Falkgård velkommen. Jeg ser frem til fortsatt å kunne bidra til Cultura Banks utvikling som hennes medarbeider i rollen som spesialrådgiver.