Vi søker assisterende banksjef

Publisert: 14/05/2021

Vi søker deg som brenner for bærekraft og miljø og gjerne vil være med å realisere Cultura Banks visjon og strategi, som leder for kredittavdelingen og ansvarlig for dagligbankområdet.

Søk på Finn.no

Stillingstittel: Assisterende banksjef – kunde og kreditt
Frist: 01.06.2021
Ansettelsesform: Fast

Vi har store ambisjoner for videre forretningsmessig satsing og søker derfor en kredittfaglig sterk leder som er kunde- og markedsorientert og kan bidra vesentlig til bankens strategiske utvikling.

Som assisterende banksjef inngår du som en sentral del av ledelsen. Du leder bankens kunderettede virksomhet og får mulighet til å jobbe med hele bredden i kunde- og kredittarbeidet, bankens betydelige portefølje av næringskunder, boliglånskunder, samt innskudd og dagligbank. Du får særlig ansvar for å videreutvikle og følge opp bankens kredittstrategi, -retningslinjer, og -rutiner og for å delta i utviklingen av gode digitale løsninger. En viktig del av arbeidet er å sikre at banken har robuste prosesser og verktøy som gir bankens kunder og rådgivere mulighet til å ta gode kredittbeslutninger. Du blir en viktig sparringspartner for bankens rådgivere i krevende kredittsaker. Leder av bankens dagligbankavdeling rapporterer til stillingen.

Som ansvarlig for bankens utlånsportefølje forventes det at du aktivt jobber med markedsanalyse, optimalisering og rapportering av utvikling og kredittrisiko for bankens kundeengasjementer.

Videre skal du sikre at bankens systemer og dokumentasjon er i tråd med beste praksis og imøtekommer regulatoriske krav, herunder god myndighetsrapportering.

Assisterende banksjef med ansvar for kreditt og dagligbank inngår i bankens ledergruppe og rapporterer til daglig leder.

ERFARING OG KVALIFIKASJONER

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på siviløkonom/masternivå
 • Solid ledererfaring, gjerne med strategi- og forretningsutvikling
 • God forretningsmessig forståelse og erfaring med kredittarbeid mot bedriftskunder
 • Nødvendig digital kompetanse og interesse for digital utvikling
 • Autorisasjon i kreditt (fra FinAut) er en fordel
 • Erfaring fra arbeide med bærekraft eller kunnskap om bærekraft
 • God forståelse for taps- og risikoklassifiseringsmodeller
 • Svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Engasjement for sosial og miljømessig bærekraft
 • Analytisk, strukturert og faktabasert i beslutningene
 • God tallforståelse og evne til å sette seg inn i nye saker raskt
 • Trives i et dynamisk miljø med varierte arbeidsoppgaver, høy arbeidskapasitet
 • Kundeorientert med tillitsfull kommunikasjon
 • Åpen, tilgjengelig og med gode samarbeidsevner
 • Trygg og robust i møte med krevende saker