Deltidsjobb for student – 40 % stilling

Publisert: 12/09/2022

Arbeidet passer for deg som har analytisk legning og god vurderingsevne og liker å jobbe selvstendig.

Det er en fordel om du studerer jus eller økonomi eller har erfaring fra bank, men annen bakgrunn kan også vurderes.

Ca. 50 % av arbeidet går ut på å overvåke og behandle alarmer fra transaksjonsovervåkingssystemet. Din oppgave blir å innhente den informasjonen som er nødvendig for at du kan avkrefte eller bekrefte mistanken. Dette kan for eksempel kreve at du analyserer kundens tidligere adferd og transaksjonsmønster, eventuelt kontakter kunden for innhenting av dokumentasjon. Du gjør deretter en vurdering av eventuell videre oppfølging, som for eksempel kan være at kunden bes om å levere ny kundeerklæring eller at saken rapporteres til Økokrim.

Ca. 50% av arbeidet vil bestå av innhenting av kundeerklæringer og foreta risikoklassifisering av kunder på bakgrunn av disse.

Arbeidstiden kan tilpasses fleksibelt til din timeplan.

Vi holder til sentralt i Oslo, i Holbergsgate 1. Det er 18 ansatte i banken. Vi har subsidiert kantine i nabobygget.

AHV-ansvarlig Camilla Gjetnes er nå på en velfortjent ferie, men er klar til å vurdere søknader og svare på spørsmål om stillingen fra 27. september, med tiltredelse snarest etter dette.

Søknad med CV kan sendes til:
Camilla Gjetnes  cg@cultura.no