Avvikling av kontanthåndtering i Cultura Banks kontor fra 1. mars 2021

Publisert: 12/02/2021

I forbindelse med at våre kunder nå har fått tilgang til å benytte Kontanttjenester i Butikk vil kassefunksjonen i Cultura Banks lokaler i Holbergs gate 1 bli avviklet fra 1. mars 2021.