Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt

Badstuflåte
Badstuflåte på Sørenga i Oslo

Banken har gitt lån til helårs badstuflåte på Operastranda i Oslo.

Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt er en forening for alle som har lyst til å bade i Oslofjorden når det er bitende kaldt (og når det er varmt).

De har to saunaflåter. Klassikeren Måken ble i sin tid bygget av to badeentusiaster. Den nyeste saunaen heter Skarven. Begge ligger nede på Operastranda. Det er mulig å leie hele badstuene for grupper, eller komme innom på drop-in.

Arkitektene Anna Zeuthen Andersen og Audun Stjern har tegnet badstuflåten Skarven.