Berle Antroposofisk Arbeidsenter

Høyskolesenter for utdannelse av lærere til Steinerskoler, barnehager samt Den norske Eurytmihøyskole.

Berle har fått lån av banken til kjøp av lokaler i Professor Dahls gate 30 på Majorstuen.