Essendrop AS

Essendrop AS eies 100 % av Kvekersamfunnet. Kvekerne regnes som et av Norges eldste (og minste) dissentersamfunn – stiftet i Stavanger i 1818.

Kvekerne bruker ingen fast nedtegnet trosbekjennelse, men ‟er et religiøst samfunn som ut fra Jesu kjærlighetsbudskap og religiøs erfaring søker å fremme en åpen livsholdning hvor indre åndelige fordypelse og aktiv omsorg for medmennesker på det personlige, sosiale og mellomfolkelige plan utgjør en helhet. Arbeid for fred og mellomfolkelig forståelse, toleranse og sosial rettferd står sentralt i kvekersamfunnets virke.” (sitat fra egne retningslinjer)

Kvekersamfunnet har også opprettet en egen juridisk enhet – Kvekerhjelp – som arbeider for utvikling, fred og menneskerett i samarbeid med organisasjoner i andre land.