Fabiene Caline

Økologisk småbruk i Spydeberg kommune.

Fabiene jobber for tiden som lærer, men har på sikt planer om å drive med blant annet sauer, geiter, høner og andelsgård.