Handnesgarden

Mann og hest

På et nes på Handnesøya i Nesna kommune finner du Handnesgarden. Gården er en gammel gård med røtter tilbake til steinalderen. Gården har vært høvdingsete i jernalder og vikingtid og handelsete og sorenskrivergård i nyeere fortid.

Gården er Debiogodkjent, og har drevet økologisk siden 1994. De dyrker poteter, grønnsaker, urter og bær uten bruk av kunstgjødsel eller giftige sprøytemiddler. De tilbyr også abonnement på frukt og grønnsaker som blir kjørt hjem.

På gården driver de også med rehabilitering og opplæring av hester, og har over 20 hester på gården. De har også kuer av den urgamle rasen vestlandsk fjordfe, villsau, høns, smålensgjess, bier og arbeidshester. Dyra får økologisk for og er ute året rundt. De bruker arbeidshestar til all dyrking av grønsaker, og mange andre oppgaver på garden.

Handnesgardens mål er å drive ” Ein gard der kvalitet og helse, og respekt for jord og dyr kjem først”