Håvard Lothe

Håvard Lothe driver et økologisk småbruk med sau i Bjoa i Vindafjord Kommune rett sør for Stord.

Han har fått lån av banken til grøfting på gården.