Heggeli Helhetsmedisin AS

Heggeli helhetsmedisin er et annerledes medisinsk senter. De er mer opptatt av sammenhengene mellom fysiske- psykiske- og sosiale forhold enn skolemedisinen og tradisjonelle medisinske sentere.

Ved Heggeli legges det vekt på forebygging og årsaksbehandling fremfor utelukkende å reparere og behandle symptomer.