Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA

Lam som slikker på jente.

Økolandsbyen består av hus i pustende naturmaterialer, en levende gård og et økologisk næringssenter et steinkast fra boligtunene. 

Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA ligger på Gjøding gård, tidligere Hurdal Prestegård, som er på ca.700 dekar. Cultura Bank har deltatt i finansieringen av Økolandsbyen og har gitt miljøboliglån til flere av de som har kjøpt hus der.

Prinsippene bak hustypene i Økolandsbyen er prinsipper våre forfedre kjente og jobbet på lag med. Stein magasinerer varme fra vedovnen i lang tid. Naturlige fibre isolerer godt mot vinterkulda. Solstråler inneholder massive mengder energi som kan brukes til noe. Og det er mulig å kle husene med materialer som ikke trenger vedlikehold i form av kjemikalier.

Naturen vet best. Det gjenspeiles i boligene i en økolandsby. Anvendt miljøteknologi setter prikken over i-en, og gir en robust, enkel, naturlig opplevelse av å bo. På naturens premisser.

I økolandsbyen er det bygd miljøhuset Shelter, som med sine fleksible planløsninger kan dekke boligbehovet for både små og store husholdninger. Shelter er utviklet i samarbeid med Gaia arkitekter.

„I økolandsbyen har vi arbeidet ut fra en retning som få andre har grepet fatt i, vi tenker helhetlig og søker det naturnære, enkle og robuste. Mange kaster seg over energisparing og glemmer inneklimaet – eller omvendt,“ sier arkitekt Rolf Jacobsen, som har deltatt i prosjektering av landsbyen.

Han forteller at Shelterhus-konseptet i stor grad bygger på erfaringene Gaia arkitektene har høstet gjennom å arbeide med økologiske hus i 25 år. Tidligere har økologiske hus typisk vært enkeltprosjekter, ett og ett hus, alle litt forskjellige – og ikke så veldig mange totalt. Vi vil nå gjøre økologiske hus lettere tilgjengelig for flere.

Alle detaljer er gjennomtenkt

Det er tenkt miljø i alle detaljer, fra energieffektiv design til materialer og byggemetoder. Byggematerialene er naturlige og miljøvennlige, og det er lagt stor vekt på arealeffektivitet. Resultatet er blitt et hus med svært lavt energiforbruk og godt inneklima. Selv om boligene er relativt små, gir de likevel en god romfølelse. Naturlig ventilasjon og fuktregulerende materialer bidrar til det gode inneklimaet. Rolf forteller: „Det begynte med noen hus i økolandsbyen i Hurdal. Det skulle bli organiske, økologiske hus, gjerne litt rare og hyggelige. Etter hvert kom vi fram til hva vi egentlig ønsket og trengte for å få dette ut til flere – små, enkle helt gjennomarbeidede hus. Vi startet med halmhus og mindre hus, men så etterhvert muligheter for å lage mer fleksible modeller. Ingen i ferdighusbransjen hadde satset på noe lignende. ”

Hurdal

Aktivhus kontra passivhus

„Navnet Aktivhus er en kommentar til passivhusbølgen,“ sier Rolf. ”Passivhusene er bra når det gjelder energi, men rapporter fra utlandet kan tyde på at det kan være problemer med inneklimaet. Vårt hovedankepunkt er ventilasjonssystemet med varmegjenvinning og helt tette hus. Dessuten fokuserer passivhus bare på kwh pr. m2, det sies ikke noe om hvor store husene skal være. I et Aktivhus er  arealeffektivitet en vesentlig faktor.”