Hurumhonning AS

Bie på blomst

Hurumhonning produserer honning og selger birøkterutstyr i sin nettbutikk.

Hurumhonning AS selger utstyr til birøktere i hele Norge gjennom nettbutikken Hurumhonning.no. De har også egen honningproduksjon, og selger honning gjennom selvbetjent punkt, lokale matbutikker og gårdsutsalg.

Photo by Dmitry Grigoriev on Unsplash