Vestre Aschim Gård

Johan Swärd i åkeren

Johan og Kristin Swärd, Gran på Hadeland prøver ut og tar vare på vår nordiske kulturkorn-arv og har Norges eneste gårdsgenbank. På gården dyrkes et stort antall gamle typer kornsorter. Disse foredles i egen steinkvern.

I tillegg til korn og mel selges økologisk dyrkede poteter, sesongens grønnsaker og dill.

– Vi setter fokus på alternative sortsvalg, økologiske dyrkningsmetoder og kornets bake- og ernæringskvalitet. Vi skal levere jorden og Jorden tilbake til våre barn, bedre enn da vi overtok den. Vi eier ikke jorden, den er et felles gode som vi bare forvalter i øyeblikket.

Kristin og Johan dyrker gamle kulturplanter, både grønnsaker, poteter og korn. For tolv år siden begynte de å samle et stort antall kornsorter, som de har fått fra Nordisk Genbank. I 2011 mottok Johan Swärd PLANTEARVEN-prisen for sitt arbeide med å undersøke egenskaper hos gamle kornsorter, og for å ha sørget for at korn dyrkes og mel males av gamle sorter som tidligere bare har vært oppbevart i frysebokser.

– Vi har først og fremst interessert oss for de mer opprinnelige sortene, det vil si sorter som ikke er blitt aktivt foredlet frem. Det er sorter som er mer enn 100 – 150 år gammelt. De eldste sortene vi nå dyrker stammer sannsynligvis fra yngre steinalder eller bronsealder.

Kristin og Johan Swärd har satset på urkorn som emmer og enkorn, sammen med havrehvete, rug og bygg. – Vi dyrker dessuten våre produkter uten kunstgjødsel. Bruker vi for mye nitrogen, så hemmer vi smaken, fargen og holdbarheten. Vi bruker helst andre vekster for å gjødsle, det som kalles grønn gjødsling.

– Vi ønsker et bærekraftig landbruk, som skal være så rikt som mulig. Våre barn og barnebarn skal også en gang kunne bruke jorden vi dyrker. Vi er opptatt av mangfold, og det får jeg ikke hvis vi forgifter jorden. En gourmetkokk vil ikke ha varer som ikke smaker. Mat skal smake. En god matopplevelse er en blanding av lukt, smak, syn og sosial kontakt. Jo mer farge og jo mer duft, jo bedre er det.

Produktene fra Vestre Aschim Gård kan kjøpes direkte ved bestilling til ksward@online.no, eller via Økologisk Spesialkorn. Økologisk Spesialkorn, som også har lån i Cultura Bank, er eiet og drevet av biodynamiske og økologiske bønder. De satser på opprinnelige kornsorter som spelt, emmer, enkorn, svedjerug og landsorter av hvete. De har et eget mølleanlegg i Sigdal i Buskerud, og er som første selskap i Norge godkjent som såkornprodusent for bevaringsverdige kornsorter. Økologisk Spesialkorn arbeider for at bønder og forbrukere skal få tilgang til og muligheten for å nyte et mangfold av klassiske kornsorter også i fremtiden.

Les mer om Vestre Aschim i Dagens Næringsliv.

Tekst og bilder er brukt med tillatelse fra Biologisk-dynamisk forening