Kulturhuset Hovtun AS

Klokkarstua i Hurum var i ferd med å bli en ren soveby, med få fellesarenaer. Ildsjeler gikk derfor sammen om å erverve det gamle kommunehuset Hovtun og gjøre det om til et lokalt kulturhus og starte videregående steinerskole.

Kulturhuset Hovtun er blitt en realitet takket være et sterkt lokalt engasjement, der privatpersoner har bidratt med betydelig egeninnsats. Bygget er finansiert med lån i Cultura Bank i tillegg til private lån. Oppussingsarbeider og innredning har kommet på plass gjennom dugnad, gaver og innsamlinger.