Møbelsnekker Lars Terjesen

Møbelsnekker Lars Terjesen har fått lån til kjøp av maskiner. Han holder til i Thorbjørns Næringspark på Grünerløkka i Oslo, der Cultura Bank har finansiert næringslokaler for en rekke kunstnere og håndverkere, da gården sto i fare for å bli solgt til en eiendomsutvikler.

Lars Terjesen deler verksted med Ndesign, som også har fått lån i banken.