Mogen Thorsens og Hustrus Stiftelse

Foto: Google

Ekteparet Thorsen var uten livsarvinger, og ved et felles testament av 1863 skulle en betydelig del av deres formue (200 000 spesidaler) gå til en stiftelse til beste for “50 værdige uforsørgede Enker og ugifte Kvinder af den dannede Klasse”.

Mogens Thorsen var skipskaptein og reder. Han ble Christianias største og eneste rene skipsreder; for de øvrige rederne var skipsfarten sideordnet import- og eksportforretninger.

Thorsen fikk et betydelig tilskudd til sin formue ved sitt ekteskap med Betha Heftye fra den velhavende bankierfamilien Heftye. 1835 kjøpte de løkken Bellevue ved Drammensveien, hvor de tilbrakte sommermånedene.Stiftelsen skulle ligge på en del av løkken. Etter den lengstlevendes død skulle planene settes ut i livet. Ved Betha Thorsens testament av 1886 fikk stiftelsen navnet “Mogens Thorsens og Hustrus Stiftelse”.

(Kilde: Store Norske Leksikon. Foto: Google)