Nordic Kadampa Meditation Centre

Nordic Kadampa Meditation Centre er en non-profit forening og er et senter for Moderne Buddhisme i Oslo sentrum. De tilbyr meditasjonskurs flere steder i landet.

Foreningen er medlem av The New Kadampa Tradition – International Kadampa Buddhist Union (heretter ”NKT”), en buddhistisk retning grunnlagt i 1991 av Geshe Kelsang Gyatso. Gyatso er født i Tibet i 1931 og ble munk i en alder av åtte år. I 1977 dro Gyatso til vesten etter å ha fått en forespørsel om å undervise ved Mansjuri Kadampa Meditation Centre i England.

Da Gyatso i 1991 grunnla NKT var intensjonen å kunne tilby Buddhismen til vestlige mennesker i en ny tid. Han utformet tre sentrale program for studie og praktisering av buddhisme, the General Program, the Foundation Program og the Teacher Training Program. I dag er det opprettet over 1100 sentre og grupper i mer enn 40 land, der det undervises i disse programmene. Målet er å hjelpe mennesker i hele verden å finne lykke og mening med livet sitt ved å utvikle ekte indre fred.