Nyhusgården

Morten og Anita Mikalsen driver Nyhusgården som er under omlegging til økologisk drift. På gården har de sauer, hester og høner.

Ekteparet har høyt fokus på dyrevelferd og har fått firmaet Mobilslakt AS til å komme til gården og forestå slaktingen. Dyrevernalliansen har fått overvære slakting på gården og skal ha gitt sitt bifall. På høsten selger de kortreist lammekjøtt rett fra gården.

Gården, som ligger i Kongsberg Kommune, er på 440 mål hvorav 300 mål skog, 75 mål dyrket mark og 50 mål beite.

Ekteparet har også etablert Nyhusgården Steinerbarnehage AS og holder til i et vakkert halmhus som vant kommunens arkitekturpris for 2007.