Nymåne AS

Selskapet jobber med arkitekttjenester, design og  FOU-prosjekter innen bolig, næring og landbruk

Deres viktigste fokusområder er:

  • Design visualisering og prosjektering
  • Miljøvennlige bygg og landskap
  • FoU – gjennvinning av bioavfall
  • FoU – gjennvinning av forurensede landmasser
  • Andelslandbruk og lokale energiløsninger