Nyskolen

Av Kimsaka - Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40461316

Nyskolen startet i Oslo 23. august 2004. Friskolen bygger sin pedagogikk på et trygt fellesskap, individuell utvikling og elevdemokrati. Skolen holder til i Akersveien i bydel St. Hanshaugen i Oslo. Det er både barne- og ungdomstrinn, fordelt på ca 95 elever.

Elevene går ikke i aldersdelte klasser, men i grupper delt inn som første og andre, tredje og fjerde og femte, sjette og syvende. Det er meningen at hvis man er ekstra flink i et fag eller trenger litt ekstra hjelp kan man gå på en annen gruppe, men de fleste går på grupper etter alderen sin.

Dette er den eneste skolen av sitt slag i Norge. Skolens grunnlegger heter Mosse Jørgensen.

Ideologisk grunnlag

Barn på nyskolenSkolen hadde opprinnelig et fokus på “frihet” som kan oppsummeres gjennom Mosse Jørgensens utsagn om at elever skal lære hva de vil, når de vil, på den måten de vil.

Over tid ble både elever og ansatte bevisst behovet for klarere strukturer og en mer nyansert forståelse av frihet. Mye av arbeidet i denne prosessen pågikk i skolens Saksmøte, som vedtar de fleste reglene som gjelder på skolen. Her har ansatte og barn én stemme hver ved avstemninger. Over tid utviklet skolen derfor en skoleideologisk overbygning som viderefører de opprinnelige tankene, men som også tar hensyn til erfaringer gjort og diskusjoner ført i skolefelleskapet.

Skolen fortsetter å være Nyskolen ettersom den stadig forandrer seg. Nye mennesker kommer og nye ideer med dem.

Barn på Nyskolen i klasseromNyskolen definerer sitt mål som å bidra til en humanisering av samfunnet. Et humanisert menneske er i denne sammenheng et menneske som er trygg på seg selv, i stand til å tenke kritisk også om rammene og strukturene det befinner seg i, og med kunnskap om og erfaring i å jobbe aktivt for å bedre disse og nå egne mål. Et humanisert samfunn blir ansett som en forutsetning for et godt fungerende demokrati og samfunn. Skolen forsøker å støtte opp om en humaniseringsprosess hos elevene gjennom en dialogisk pedagogikk.

Læringssynet skolen jobber utifra er at læring skjer i alle naturlige situasjoner. På skolen favner læring såvel praktisk arbeid (mat på skolen lages av ansatte i samarbeid med elever, elevene er selv med å vaske og holde orden på skolen) som kunstnerisk arbeide og intellektuell akademisk læring. Enkelte typer læring er allikevel satt i en særstilling gjennom å være særlig tett knyttet til målet om humaniserte, aktive elever: Dette gjelder det utstrakte skoledemokratiet der elevene får praktisk erfaring med å utvikle regler og vurdere konsekvensene i etterkant, oppmuntringen av selvstendig prosjektarbeide og elevinitiativ, den sosiale kontakten mellom ansatte og elever såvel som mellom elever på ulike aldre (skolesamfunnet), og “institusjoner” som kranglemøtet der elevene lærer å jobbe på en konstruktiv måte med uenighet og konflikter.


 

Kilde: Wikipedia,
Foto øverst: KimsakaEget verk, CC BY-SA 4.0
Andre foto: Nyskolen