Oslo Sykkeltaxi – Sykkeltransport AS

Sykkeltaxier og sjåfører

Oslo Sykkeltaxi tilbyr sykkeltjenester koplet med promoteringsoppdrag i Oslo sentrum.

Deres tjenester består av reklamekampanjer, filmoppdrag, frakt av passasjerer og spesialtilpassete oppgaver. Sykkeltaxiene kommer ofte fram på andre steder enn biler og er et miljøvennlig alternativ.