Prosjektskolen

Prosjektskolen er en ettårig kunstskole drevet av aktive samtidskunstnere og tilbyr et bredt spekter av gjestelærere og foredragsholdere. Prosjektskolen AS i Oslo er for dem som planlegger videreutdanning innen billedkunst, foto, film, arkitektur, scenografi, design og andre kreative visuelle fagområder.

Hovedvekten ligger på nyere kunstformer og prosjekt som arbeidsform. Cultura Bank bidro med lån i forbindelse med oppstart av skolen.

Skolen tilbyr en unik undervisningsmodell innen kunstfag hvor kunstens muligheter fremfor begrensninger står i sentrum. Utdanningen gir inngående kunnskap og forståelse av kunst med hovedtyngde på samtidskunsten. Elevene gis rom til å utvikle sin egen originalitet og selvstendighet, derfor står eksperimentering og samtidskunst i fokus fremfor klassiske øvelser og fastlagte stilretninger.