Rotvoll Gård

På Rotvoll Gård i Trondheim finner du Steinerskolen på Rotvoll og Camphill Rotvoll som driver safteri, bakeri, landhandel, veveri, urtehage, gartneri og biodynamisk gårdsbruk.

Camphill Rotvoll er et bo og arbeidsfellesskap for psykisk utviklingshemmede og er et av flere camphillsteder i Norge.