Rudolf Steinerskoler og -barnehager

Cultura har lån til en rekke steinerskoler og steinerbarnehager i Norge. Disse skoler søker å formidle en levende kunnskap som kan virke oppdragende og utviklende på barn og ungdom. Steinerskolene er ikke livssynsskoler.

Steinerskoler, eller Waldorf-skoler, som skolen blir kalt de fleste steder i verden, med unntak av Norge og Danmark, er skoler som bygger på steinerpedagogikk, en utdannelsesfilosofi grunnlagt av den østerrikske filosofen Rudolf Steiner (1861–1925). Steinerpedagogikken, som er en internasjonalt utbredt reformpedagogikk, bygger på Rudolf Steiners antroposofi, og legger særlig vekt på humanistiske dannelsesidealer. Kunst og musikk er også integrert i undervisningen.

I Norge samarbeider skolene gjennom Forbundet Steinerskolene i Norge.

(Kilde: Wikipedia)