Salt Life AS

Båt med poser med søppel

Salt Life AS står for den operative delen av foreningen In The Same Boats strandryddeoperasjoner.  De rydder strender hele året, langs hele kysten.

Konseptet er basert på at ungdom fra hele verden, i alderen 20-30 år, reiser til Norge for egen regning, og bor og spiser gratis ombord i våre seilbåter, mot 25 times strandrydding pr. uke.

Cultura Bank har finansiert flere av Salt Life AS båter, og de har spesialtilpassede båter for strandrydding.

«Å drive med prosjektbasert virksomhet, med kortsiktige tilskudd er utfordrende, ettersom kostnadene løper, også i perioder der utstyret ikke er i drift i prosjekt.  Uten Cultura Bank, ville vi ikke kunne gjort den jobben vi gjør for havet, og vi er svært takknemlig for samarbeidet», sier Rolf-Ørjan Høgset i Salt Life.