Samuel Næveland

Gårdbruker Samuel Nævland har lagt om gården til økologisk drift. Han produserer sauekjøtt, melk og storfekjøtt i Sandnes kommune.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet.