Sletner Gård

Sletner er landets eldste biodynamiske gård. Den er på 85 mål dyrket mark, 15 mål beite og 35 mål skog.

Gården ble omgjort til stiftelse i 1989, med deltakerne i Sletner Gård ANS som forpaktere.