Sørgarden

Lene Stangnes overtok gården i år 2000 for omlegning til biologisk-dynamisk drift.

I 1999 jobbet hun et år som praktikant på Veflingsstad Gård i Stange for å tilegne seg erfaring og kunnskap. Slik ble hun introdusert for biodynamisk landbruk, med studiekvelder og praktikanter. Hun følte en umiddelbar tilhørighet og bestemte seg for å drive biodynamisk.

Sørgard’n befinner seg 3 mil unna Kongsvinger, i Eidskog kommune. Den ligger i svært idyllisk omgivelser, på en liten høyde omringet av skogkledde åser og jorder, med en åpning ned til «Stangnessjøen».

Gården består av 150 da dyrket jord, og 450 da skog. Det produseres oksekjøtt, livdyr, gress og korn. I tillegg bor det geiter, høns, bier, kyr og kalver på gården.

Bilde og tekst er brukt med tillatelse fra Biologisk-dynamisk forening