Stiftelsen Oscars gt. 12

Lokaler for et antroposofisk orientert legesenter med 4-5 leger samt alternative terapitilbud.

Denne siden er under oppdatering. Ta kontakt med oss dersom du ønsker informasjon om prosjektet.