Tone Stensrud

Glassmester Tone Stensrud driver utsmykning av kirker og offentlige bygg og lager glassmalerier og andre glassarbeider.

Hun har fått stor anerkjennelse for sine utsmykningsoppdrag og har samarbeidet med en lang rekke norske kunstnere.

Cultura Bank har gitt lån til kjøp av næringslokaler.