Nr. 2015/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Cultura Bank har fått ny banksjef

Jannike Østervold

Publisert: 26/02/2015

Fra 1. august overtok Kjell Fredrik Løvold (58) banksjefstolen i Cultura. Han er jurist og har arbeidet i banken siden 2007, der han har bl.a. har vært leder for utlånsvirksomheten, vært bankens juridiske fagansvarlige og hatt hovedansvar for compliance. Han har også i en periode vært styresekretær.

Kjell Fredrik er sterkt engasjert i miljøspørsmål og har vært hovedansvarlig for utviklingen av bankens Miljøboliglån. Han har hatt ulike tillitsverv i Naturvernforbundet i over 10 år. Han er friluftglad og treffes ofte på tur, både med sykkel, ski og tursko. Pengevirke bringer her et første intervju med den kommende banksjefen:

„Hvordan ser du banken for deg om 5 år?“

„Jeg ønsker at vi står frem med en tydelig profil, som viser vårt samfunnsengasjement. Alle som kjenner oss og er involvert skal oppleve at banken har et sosialt og miljømessig engasjement som ligger i bunnen og er bærebjelken i virksomheten. Oppå det håper jeg at vi kan vise frem en bank som har vokst en del og som har en rimelig god økonomi. Kundene skal synes at de får banktjenester til en grei pris, de ansatte skal synes at det er fint å arbeide her på grunn av verdigrunnlaget og dessuten at vilkårene de de blir budt er gode nok. Og vi skal være i stand til å gi et rimelig utbytte så egenkapitalbeviseierne er fornøyd. Hvis vi får til dette, så har vi etter min mening lykkes.“

„Hvilke utfordringer ser du?“

„Utfordringen er, som den har vært hele tiden, kombinasjonen av å ta vare på den sosiale og miljømessige profilen, samtidig som vi skal ha tilstrekkelig økonomisk lønnsomhet. Vi har en masse driftsmessige og økonomiske utfordringer som vi må løse hele tiden. Vi skal løse dette samtidig som vi tar vare på verdigrunnlaget vårt. I den grad folk spør om verdigrunnlaget, svarer jeg at det ligger i den grunnleggende målsettingen, det at du har en bank som sier at det viktigste er det sosiale og mijømessige, det bidraget vi gir til samfunnet.

I-tet-langs-Folgefonna

Det ledes an med god fremdrift. Også på tur i Hardanger.

„Banken ble startet av mennesker som var inspirert av Rudolf Steiners tanker om økonomi. Hva slags forhold har du til dette?“

„Jeg har sans for tregreningen, men definerer meg ikke som antroposof. Samfunnsmessig tregrening – økonomisk liv, rettsliv, åndsliv er en interessant måte å betrakte samfunnet på.“

Kjell Fredrik bor på Lillehammer og pendler til Oslo, der Cultura har kontor. Han er normalt på kontoret i Oslo de fleste av ukens dager og kombinerer det med enkelte dager på hjemmekontor. Som følge av pendlingen tilbringer han en del timer i uken på toget. Så i stedet for å spørre hvilke bøker han har på nattbordet, spør vi hva han leser på toget.

„Jeg sitter på toget 4–5 timer i uken, da liker jeg å lese. Jeg leser mere non-fiction enn fiction. Hvis det skal være fiction, kan jeg være glad i historiske romaner, evt. romaner som er diktet omkring virkelige personer. Jeg leser gjerne klassikere. Hvis jeg skal lese moderne litteratur – da skal jeg ha nokså klare anbefalinger. Før jeg brenner ned av Gaute Heivoll synes jeg var god.“

„Hvordan vil du beskrive deg selv som person?“

„Jeg er glad i friluftsliv og liker å gå på ski. Jeg bor på Lillehammer – der er det mye bra skiføre. Jeg er relativt lite konkurranseorientert og trener ikke for å gå Birkebeinerrennet, selv om jeg har gått det et par ganger. Mange oppfatter meg som veldig mentalt rolig og behersket. Det er ikke en følelse jeg alltid har selv. Jeg var ikke radikal i ungdommen, mistrives i demonstrasjonstog, går ikke i gatene for å rope, jobber heller med å endre ting på annen måte. Det var vel kanskje derfor jeg valgte å studere jus. Ellers har jeg en ektefelle som jeg har hatt i 35 år og har 3 barn, jeg er nok nokså tradisjonell og ganske konservativ. I privatlivet anser jeg meg selv for å ha vært heldig og har ikke hatt store, dramatiske hendelser i familien. Det må jeg jo bare være glad for.

Jeg ser at jeg ofte er den som stiller spørsmål ved ting og er skeptisk. Noen ganger opplever jeg at jeg kan irritere folk hvis jeg kommer med et motargument og setter spørsmålstegn „er det nå så sikkert det?“ Da jeg arbeidet i det alminnelige bankvesenet så ble jeg nok oppfattet som litt alternativ, syntes at det kanskje ikke var så viktig å lage kampanjer for å selge mange kredittkort. Og så kommer jeg til Cultura og opplever at jeg er i den motsatte rollen, vi må jo huske på at vi skal tjene penger også..“

Det vakte stor jubel blant medarbeiderne i banken da det ble offentliggjort at Kjell Fredrik hadde fått banksjefstillingen. Han har en flott kombinasjon av å være kunnskapsrik, analytisk, grundig, nøktern og idealistisk. Som mangeårig kollega ser jeg frem til å hjelpe ham med å realisere sine visjoner for banken og ønsker ham lykke til med oppgaven han har tatt på seg.


Kjell Fredrik Løvold startet sin karriere i Bankinspeksjonen etter fullførte jusstudier i Oslo. Deretter ble det stilling som advokatfullmektig hos advokatene Horgen og Horgen, hvor han ble til han oppnådde advokatbevilling i 1985. Etter en periode som saksbehandler i Olje og energidepartementet fulgte han med sin kone Elisabeth og deres 3 barn til Vågå i 1987 da hun fikk stilling som dommerfullmektig der, og etter hvert delte han stillingen med henne. I 1989 flyttet han til Lillehammer, hvor han arbeidet som advokat frem til 1994 da han begynte i næringslivsavdelingen i Sparebanken NOR på Lillehammer. I 1999 ble han tatt inn i regionsledelsen i banken. Han begynte i DNB NORs konsernjuridiske avdeling i 2002, hvor han var frem til 2006, da han reiste til Svalbard der hans kone hadde fått stilling som assisterende sysselmann. Derfra kom han til Cultura Bank i 2007.