Nr. 2017/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Invitasjon til jubileumsfeiring

I 2017 feirer Cultura Bank 20 år, og vi inviterer til fest lørdag 23. september på Vippa i Oslo. Vi ønsker å vise fram kundene våre, og det blir marked med mat, drikke og musikk. Arrangementet er en del av Økouka.

Har du noe du ønsker å selge eller vise fram? Vi vil gjerne invitere et utvalg av kundene våre til å ha gratis standplass på markedet. Det er et åpent arrangement og vil foregå på dagtid på lørdagen. Det er rettet mot kunder, samarbeidspartnere og andre som er nysgjerrige på hva Cultura Bank.

Det er begrenset antall plasser, og vi forbeholder oss retten til å gjøre et utvalg blant dem som melder sin interesse. Det vil også være en scene på Vippa for teater, dans, musikk eller lignende.
Hvis du er interessert i gratis standplass 23. september, ber vi deg skrive noen ord om bedriften og hva du vil selge eller presentere. Økologiske- og fair trademerkede varer prioriteres.

Påmelding sendes på e-post til Stian Torstenson.