Nr. 2019/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Skolebarn deltar på gjenåpning av skole i skolegård
Ånd og hånd

Skole på flukt

Susanne Urban, styremedlem Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – Bergen / Al Sawasi-skolen gjenåpnet 7. oktober 2018. Nå trenger 249 barn å få finansiert undervisning ut skoleåret.

Prosjektet finansierer utdanning for syriske flyktningebarn i Libanon. Ett skoleår for et barn koster 3 300 NOK – en tiendedel av prisen i Norge.

Men mindre enn halvparten av syriske flyktningbarn i Libanon går på skole på grunn av krigen i Syria.

Unger som mister skole, mister samtidig hverdagsstruktur og en trygg base. Barn uten utdanning mister håp og gode framtidsmuligheter.

I Libanon finnes skoler, men det som mangler akkurat nå er lærerlønninger. Lønn til lærerne er en forutsetning for stabil, god skoledrift.

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – Bergen stiller seg bak Skole på flukt – initiativet til psykolog Dr. Solfrid Raknes. Du eller dine barn har kanskje hørt om grønne og røde tanker? Solfrid har utviklet Psykologisk førstehjelp, et verktøy for fremming av psykisk helse for barn og unge. Siden 2017 har Solfrid samarbeidet med den libanesiske organisasjonen Multi Aid Programs (MAPS), som driver 9 skoler for flyktningbarn i Bekaadalen i Libanon.

I oktober 2018 klarte Solfrid å skaffe nok penger til å gjenåpne en av skolene etter 6 måneders ‘sommerferie’. Nå vil vi garantere for lærerlønninger for resten av skoleåret.

‘God utdanning’ er FNs bærekraftsmål nr. 4 og en forutsetning for å nå alle 17 målene for en bærekraftig utvikling.

Barn leser i skolebok

Barn får delta på 10-timers psykososialt hjelpeprogram basert på Psykologisk førstehjelp, ‘Helping Hands’.

Alle kan gjøre noe

Det er mange ulike måter å bidra på. Bli inspirert av de ulike støtteaksjonene folk har bidratt med: Strikking, garasjesalg, salg av barnetegninger og kort, få med deg kollegaer til å gi én dags inntekt til Skole på flukt, inviter til syrisk lunsj på skolen din, foreslå at din nærskole blir vennskaps-skole med Skole på flukt.

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – Bergen er kunde i Cultura Bank