Nr. 2012/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Logo for Global Alliance for Banking on Values

Verdibasert bankdrift og sosial forandring

Peter Blom, adm. direktør Triodos Bank og formann for Global Alliance for Banking on Values

Publisert: 05/03/2012

Verdibaserte banker bør bidra med nytenkning innen de finansielle systemene, ikke bare i kraft av hva de gjør som sin kjerneoppgave, men også ved å utvikle nye initiativer og inspirere omverdenen.

I løpet av de siste årene har verden blitt fanget i en storm av akselererende, omfattende forandringer i en tilsynelatende permanent krisetilstand. Bankene får mye av skylden for problemene. Samtidig har en bevegelse av verdibaserte banker opplevd suksess.

Selv om tilliten til storkapital så vel som storbanker har vært konstant nedadgående de siste årene, er vi nå vitne til en dyperegående vekkelse til samfunnsmessig handling. Mer enn noensinne tar enkeltmennesker, snarere enn regjeringer eller bedrifter, styringen i forhold til å utforme vår felles fremtid.

Fra det presset som utøves via enorme internettfellesskap som kan reagere hurtig i forhold til skiftende omstendigheter, til stadig omtalte aksjoner organisert av Occupy-bevegelsen, reiser forskjellige stemmer fundamentale spørsmål om måten vi lever på og systemene vi er avhengige av nå. Verdibaserte banker kan bidra til å gi svar på disse spørsmålene.

Gjeldskrisen

Fra den greske redningspakken til euroens skjebne lyser alle varsellampene rødt i det globale systemet. Men mens politikere og pressen fokuserer på euroen, så er den virkelige krisen en gjeldskrise.

Vi er dypt forgjeldet både som land, virksomheter og individer. Bankene har skapt en enorm gjeld og har altfor lav egenkapital, noe som utsetter dem for et uforsvarlig risikonivå. Sentralbanker har satt ned rentenivået slik at stadig mer gjeld kan genereres. Dette har gjort det mulig for folk å forbruke mer og å beskytte den hellige gral, økonomisk vekst, samt å opprettholde troen på at markedet skal løse problemet.

Redningsaksjon

Regjeringer har brukt milliarder av euro på å redde det skrantende finansielle systemet. Samtidig har det vært færre penger enn noensinne til å bekjempe fattigdom, til å omstille til en økonomi med lave CO2-utslipp samt til finansiering av små virksomheter. Alt dette er områder som vi virkelig har bruk for. De nødvendige midlene er tilstede, men den politiske viljen mangler.

Nye, troverdige finansieringsmetoder og nye måter å tenke på er mer nødvendige nå enn noen gang tidligere. Alt dette betyr at bærekraftige banker og deres kunder og samarbeidspartnere har en viktig rolle å spille. Vi vil ikke måle resultater basert på hvor store vi blir, men vi vil gi inspirasjon og virke som forbilde for andre, fordi suksessrike bærekraftige banker beviser at tingene kan gjøres på annerledes vis.

Hvordan tingene forandret seg

For å forstå hvor finanssektoren bør bevege seg videre, er det verdt å se på når og hvordan forholdene forandret seg så markant. For 30 år siden var banksektoren rik på allsidighet. Banker fokuserte for eksempel på landbrukssektoren eller på små virksomheter. De hadde en klar rolle som kundene deres forstod og satte pris på.

Begynnelsen av 80-tallet markerte starten på en periode med dyptgripende forandring. Den ‘statiske’ måten å tenke på, at business er business og bankdrift er bankdrift, ble omdefinert til en mer lineær måte å tenke på. Dette ble fremmet av den nye finansielle liberalisme i Storbritannia og USA, som fant gjenklang i store deler av Europa.

Banker ble omgjort til virksomheter, og de begynte å vokse. I takt med at de vokste, begynte de å handle i egen interesse og skapte hittil uoppdaget profitt. Båndet til realøkonomien begynte å bli fragmentert i en slik grad at noen bankfolk virkelig trodde på at de innovative finansielle markedene i seg selv kunne fremskaffe reelle verdier.

Den ‘lineære’ tankegangen, som forvandler nesten alt til et salgbart produkt, er en av de grunnleggende årsakene til de problemene vi har nå. Denne tankegangen skal endres. Hvis den ikke endres, vil vi ikke få de bankansatte som vi trenger for å bygge en mer rettferdig, miljømessig ansvarlig og bærekraftig fremtid.

Hva trenger vi?

Vi trenger systemer som anerkjenner og tar hensyn til hvor gjensidig avhengige av hverandre vi har blitt.

Vi bør forstå og hilse velkommen kjensgjerningen om at banker har en avgjørende, positiv rolle å spille i samfunnet. Banker bør tjene den reelle økonomien og søke å avdekke hva de menneskene de betjener har bruk for, heller enn å maksimere aksjonærenes avkastning uavhengig av de virkelige omkostningene.

Nytenkning og handling

Verdibaserte banker er sentrum for innsatsen for å nytenke systemet på denne måten. Ikke bare i kraft av hva de gjør som sin kjerneoppgave, men ved å utvikle initiativ og nye metoder.

Triodos Bank, Merkur og en håndfull andre pionerer innenfor bærekraftige banker har grunnlagt Global Alliance for Banking on Values. Dette nettverket av verdens førende, verdibaserte banker sikter etter å øke bærekraftige bankers innvirkning over hele verden.

Global Alliance for Banking on Values har til hensikt å vokse til 30 medlemmer, fra de nåværende 15, innen 2015 – og å utforske kollektive finansielle verktøy for å møte behovet for kapital i den raskt økende banksektoren. Samtidig ønsker vi å påvirke og styrke den bærekraftige banksektoren og utvikle et aktivt program for humankapital for å utdanne og utruste en ny generasjon med bærekraftige bankfolk.

Forbindelser

Betydningen av slike initiativ og effekten av dem bør ikke undervurderes. De sosiale og miljømessige spørsmålene som den bærekraftige bankbevegelsen kjemper med, er mer påtrengende enn noensinne. De er synlige i kraft av stemmene fra et stadig mer utilfreds sivilsamfunn. I denne situasjonen har bankene makt til å være den produktive, positive katalysatoren for bærekraftig forandring eller til å være det som potensielt skaper dypere kriser i fremtiden.

Verdibaserte banker kan ikke løse disse problemstillingene alene, men de har en avgjørende rolle å spille, i det de tilbyr troverdige, positive svar på noen av vår tids største utfordringer.