Hopp til innhold

Prisliste lån bedrift Copy

Rente fastsettes etter individuell vurdering av formål, betjeningsevne og sikkerhet.
Etableringsgebyr fra kr 2 000,-
Etableringsgebyr mellomfinansiering fra kr 3 000,-
Etableringsgebyr mellomfinansiering uten langsiktig lån fra kr 5 000,-
Depotgebyr kr 0,-
Depotgebyr pr. tilleggssikkerhet kr 800,-
Prioritetsvikelse eller pantefrafall fra kr 800,-
Termingebyr kr 50,-
Betalingsutsettelse, avdragsfritak fra kr 500,-
Overtrekksrente >18 %
Purregebyr til en hver tid gjeldende satser
Tinglysningsgebyr til en hver tid gjeldende satser