Klageskjema

Vi ber deg ta kontakt med oss hvis du er misfornøyd med noe. Vi vil gjerne bli bedre og ønsker å vite hva du synes enten du er kunde eller ikke.

I første omgang anbefaler vi deg å ta kontakt på telefon med saksbehandleren du har vært i kontakt med eller kundesenteret. Kanskje har det skjedd en misforståelse som kan rettes opp?

Dersom det fortsatt er noe du ikke er fornøyd med kan du sende oss en klage. Vennligst bruk skjemaet under. I tillegg til klage på våre tjenester kan du også klage på andre forhold du mener vi bør vite om, for eksempel brudd på norsk lov eller bankens retningslinjer, for eksempel etiske retningslinjer og bærekraftpolicy.

Det må fremgå tydelig av det skriftlige at det er ment som en klage. Eventuelle vedlegg må følge klagen.

Når vi har mottatt klagen, sender vi deg en skriftlig bekreftelse med  en indikasjon på forventet behandlingstid. Vi sender bekreftelsen innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Vi vil deretter besvare klagen skriftlig. Avgjørelser som ikke gir deg som klager fullt medhold, skal begrunnes.

 

Vedlegg

Maks størrelse på vedlegg er 24 MB. Godkjente filtyper er pdf, jpg, png, Word og Excel.


Dersom du har problemer med å sende skjemaet kan du sende en e-post til cultura@cultura.no

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60