Klageskjema

Vi ber deg ta kontakt med oss hvis du er misfornøyd med noe. Vennligst bruk skjemaet under.

Du kan også ta direkte kontakt med en kundebehandler i banken. Etter dialog med oss kan  du velge å fremme  en formell, skriftlig klage. Det må fremgå tydelig av det skriftlige at det er ment som en klage. Eventuelle vedlegg må følge klagen.

Når vi har mottatt klagen, sender vi deg en skriftlig bekreftelse med  en indikasjon på forventet behandlingstid. Vi sender bekreftelsen  innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Vi vil deretter besvare klagen skriftlig. Avgjørelser som ikke gir deg som klager fullt medhold, skal begrunnes.

 

Vedlegg

Maks størrelse på vedlegg er 24 MB. Godkjente filtyper er pdf, jpg, png, Word og Excel.


Dersom du har problemer med å sende skjemaet kan du sende en e-post til cultura@cultura.no

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60