Hopp til innhold

Omsetning av egenkapitalbevis

Eiere av egenkapitalbevis kan når som helst overdra disse til andre. Dette kan gjennomføres direkte mellom partene, eller med bistand fra verdipapirforetak.

Egenkapitalbevis i Cultura Bank er ikke børsnotert. Vi ønsker at bankens kapitalgrunnlag primært skal bygges opp av mennesker, institusjoner og virksomheter som ser berettigelsen av en slik bank i Norge og som derfor ser dette som en langsiktig investering.

Cultura Bank ønsker å legge til rette for omsetning av egenkapitalbevis også i periodene mellom emisjonene, men da antall kjøpere og selgere til enhver tid er begrenset, må det påregnes at omsetningen kan ta noe tid.

Vi har inngått avtale med Norne Securities om bistand til gjennomføring av kjøp og salg av bankens egenkapitalbevis. Norne er et verdipapirforetak eiet av frittstående sparebanker.

Hvis du ønsker å kjøpe eller selge egenkapitalbevis kan du henvende deg til Norne:

Du vil da få informasjon om fremgangsmåte og vilkår.

Se også Nornes nettsider