Bli privatkunde uten BankID

Her kan du åpne konto selv om du ikke har BankID. Kontoavtalen må returneres som brevpost.

Fyll ut skjemaet nedenfor for å bli kunde i banken. Du vil motta en e-post med søknadskjema og mer informasjon.


Utenlandsk statsborger         Foreign citizen