Bli privatkunde uten BankID

Her kan du åpne konto selv om du ikke har BankID. Kontoavtalen må returneres som brevpost.

Vi har for tiden stor pågang av nye kunder. Behandlingstiden for nye søknader er nå 2-3 uker.

Fyll ut skjemaet nedenfor for å søke om konto i banken. Du vil motta en e-post med søknadskjema og mer informasjon.


Utenlandsk statsborger         Foreign citizen