Handel med egenkapitalbevis i Cultura Sparebank

Publisert: 30/11/2018

Vi har inngått avtale med Norne Securities om bistand til gjennomføring av kjøp og salg av bankens egenkapitalbevis.

Norne er et verdipapirforetak eiet av frittstående sparebanker.

Hvis du ønsker å kjøpe eller selge egenkapitalbevis kan du henvende deg til Norne.

telefon: 55 55 91 30

epost: egenkapitalbevis@norne.no

Du vil da få informasjon om fremgangsmåte og vilkår.

Se også Nornes nettsider

Les mer om egenkapitalbevis