Cultura Garantifond

Cultura Bank har en plikt ovenfor sine innskytere til å sikre utlånene på en forsvarlig måte. Det er ofte et savn at banken ikke kan hjelpe med risikokapital, og lånsøkerne må sendes hjem igjen med beskjed om å skaffe mer egenkapital. I slike tilfeller kan Garantifondet dekke behovet for sikkerhet gjennom å stille en garanti.

Etter hvert som lånene nedbetales, frigjøres garantien, og pengene kan på nytt brukes til å stille garanti for nye lån. Erfaringen med dette har vært gledelig positiv – det har sjelden oppstått tap.