Landbruk

Cultura Bank gir lån/kreditt til økologisk landbruk.

Lån/kreditt til landbruk gis i forbindelse med kjøp av gård, generasjonsskifte, refinansiering, oppgradering og nyinvesteringer, eller til driftsrelaterte kredittbehov.