Bli medeier

Invester i Cultura Bank. Kjøp egenkapitalbevis og bidra til at banken vokser og utvikler seg.

Cultura Bank er i god vekst og kom i 2020 for femte år på rad på førsteplass i Etisk bankguide, med 98 av 100 poeng.

Etisk bankguide logo

For å kunne utvikle seg og å øke utlånene i takt med innskuddsveksten, trenger banken egenkapital. Egenkapitalen muliggjør utvidelse av tjenestespekter og satsing på nye digitale løsninger til beste for kundene og banken, samtidig som  myndighetenes krav til soliditet tilfredsstilles.

Egenkapitalen styrkes dels gjennom tilbakeholdt overskudd, dels gjennom emisjoner og indirekte også ved at  egenkapitalbevis kjøpes i periodene mellom emisjonene.

Utenom emisjonene kan du få kjøpt egenkapitalbevis i annenhåndsmarkedet. Du kan ta kontakt med Norne Securities, så vil du få informasjon om egenkapitalbevis som er budt ut for salg.