Hopp til innhold
Investor relations
Alm Gård
Medlem av Global Alliance for Banking on Values (GABV)
Kun bærekraftige bedriftskunder
13,7% utlånsvekst i 2021
1 396 millioner kroner i forvaltningskapital
Kåret til Norges mest etiske bank
Kjernekapitaldekning 23,12% i 2021

Egenkapitalbevis

Vi har inngått avtale med Norne om bistand til gjennomføring av kjøp og salg av bankens egenkapitalbevis. Norne er et uavhengig verdipapirforetak. Hvis du ønsker å kjøpe eller selge egenkapitalbevis kan du henvende deg til Norne.

85,3

MNOK i eierandelskapital

853

verdibaserte medeiere

Kontakt oss

Jannike Østervold

Banksjef, daglig leder

Tlf: (+47) 22 99 51 97

E-post: joe@cultura.no

Liv Rannekleiv

Ass. banksjef, leder for låneavdelingen

Tlf: (+47) 22 99 51 96

E-post: ltr@cultura.no

Christine Elisabeth Praamsma

Økonomisjef

Tlf: (+47) 22 99 46 43

E-post: cp@cultura.no