Bli medeier

Vær med å skape en grønn framtid. For å kunne låne ut penger til flere gode prosjekter, trenger Cultura Bank hjelp av deg.

Bruk hodet følg hjertetVi opplever å måtte si nei til gode prosjekter rett og slett fordi egenkapitalen i banken ikke strekker til. Hvis utlånsveksten skal kunne fortsette, må vi derfor hente inn mer kapital. Til dette trenger vi flere eiere til våre egenkapitalbevis. Egenkapitalbevis kan benyttes som langsiktig sparing. 

Hvert egenkapitalbevis er på kr 1000,- og for hvert nye egenkapitalbevis kan banken låne ut ca 10 ganger så mye.

Ja, vil vite mer om å kjøpe egenkapitalbevis: