Kunngjøring fra valgkomiteen

Valgkomiteen ber om forslag til medlemmer til bankens styre og forstanderskap.

Les mer