Handel med egenkapitalbevis i Cultura Sparebank

Vi har inngått avtale med Norne Securities om bistand til gjennomføring av kjøp og salg av bankens egenkapitalbevis.

Les mer