Etableringslån til nye økobønder

Vi tilbyr etableringslån for jordbrukere på gunstige vilkår, med renterabatt og avdragsfritak i oppstartsfasen.

Les mer