Års- og bærekraftsrapport for 2023

Publisert: 12/04/2024

Les mer om bankens virksomhet i 2023.

Cultura Bank har hatt en positiv utvikling på mange områder i 2023 og banken ser derfor fram til å kunne betale et utbytte på kr. 60,- pr. egenkapitalbevis til sine eiere 15. april.

Cultura Bank årsrapport for 2023

Brev til våre egenkapitalbeviseiere (pdf)

 

Hilsen oss i Cultura Bank