Bli privatkunde

Her kan du åpne konto med kort, mobil- og nettbank. Med en konto i Cultura Bank vet du hva pengene dine blir lånt ut til.

Vi har for tiden stor pågang av nye kunder. Behandlingstiden for nye søknader er nå 2-3 uker.

Se vår prisliste for kontotilbud, renter og gebyrer.

 

Jeg har BankID med kodebrikke  

BankID på mobil kan dessverre ikke benyttes til denne tjenesten.

 

Jeg har ikke BankID med kodebrikke

 


Utenlandsk statsborger         Foreign citizen