Bli privatkunde

Her kan du åpne konto med kort, mobil- og nettbank. Med en konto i Cultura Bank vet du hva pengene dine blir lånt ut til.

Vi har for tiden stor pågang av nye kunder. Behandlingstiden for nye søknader er nå 2-3 uker.

Se vår prisliste for kontotilbud, renter og gebyrer.

 

Jeg har BankID  

Jeg har ikke BankID

 


Utenlandsk statsborger         Foreign citizen